This page describes our local offer to the onshore market in and around Uddevalla, Sweden.  The rest of this page is in Swedish.

Callenbergs erbjudande för land och industri

Callenberg är en behörig och komplett elinstallatör med bred erfarenhet och lokal förankring i Trestads området. Namnet Callenberg står som en garant för högsta funktionalitet och kvalitet. 

  • Komplett samarbetspartner inom: el-service och installationer, gata-väg, park belysningar, hissar: service, modernisering eller nyinstallation
  • Callenbergs kompetens säkerställer trygga & innovativa lösningar, stora som små
Download pdf

El- & hissjour

Via Callenbergs el- & hissjour får du snabbt ut jourhavande montör för hjälp med jordfel, strömavbrott, hiss, brand i centraler, avgrävda kablar etc. Vår jour fixar allt akut - dygnet runt.

Ring 070 522 45 10, så kommer Callenbergs jour och hjälper till

Industri

Callenberg kan förse er industri med elkonstruktion, utrustning, övervakning och service. Vi levererar allt från små elprojekt till kompletta automationsprojekt, ställverk, belysning och installation.Vi tar på oss hela ansvaret vid utförandet av våra projekt i enlighet med överenskomna specifikationer.

Infrasystem

Callenberg erbjuder nyinstallation, drift, underhåll och ombyggnader av befintliga belysningsanläggningar på gator, vägar, parker, cykelvägar, master och trafikljus.Vi utför ronderingar, tillsyn, hjälp vid akuta driftstörningar och har beredskap dygnet runt.

El-service / -installation

Callenberg elservice utför elinstallationer på allt från ställverk till larmanläggningar. Vi har många års erfarenhet och utför elinstallationer för privata fastighetsägare, kommuner och industri.

Hiss

Callenbergs hissavdelning hjälper till med era hissbehov såsom nyinstallation eller modernisering av person- och varuhissar. Callenberg ser som sitt ansvar att erbjuda människor med begränsad rörlighet möjlighet att förflytta sig mellan våningsplan. Varje enskild kund ska kunna få sitt speciella behov tillgodosett.

Bland våra kunder finns såväl industri som privata och offentliga fastighetsägare. Vi erbjuder skötsel- och jouravtal för samtliga av marknadens fabrikat.

Kontaktdetaljer Uddevalla

Callenberg Technology Group
Box 306, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Kärragårdsvägen 4

ctg.uddevalla.acinfo@callenberg.com
Tel:  0522-68 68 60
Fax:  0522-68 68 80

Org.nr:  556676-2836
VAT nr:  SE556676283601